Képviselő-testület

Polgármester

Kovács Zsolt Vilmos

Megválasztás kezdete 2010.
Telefonszám: +36 20 277 0309 
Email: mozsgopolgarmester[at]gmail[dot]com 

Alpolgármester

Modenszieder János

Képviselők:

  • Hamrák Tünde
  • Matus Attila
  • Megyeri Kázmérné

A képviselő-testület működése

A helyi képviselőtestület önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül. 

A képviselő-testület hatásköreit ülésén gyakorolja. A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését.

A képviselő-testület ülése nyilvános. . Az ülés nyilvánossága nemcsak azt jelenti, hogy a választópolgárok részt vehetnek az ülésen, hanem ebből eredően a képviselő-testületi ülés előterjesztésébe és ülésének a jegyzőkönyvébe is betekinthetnek.

Mivel a képviselő-testület működésében a közérdekű adatok nyilvánosságát, illetőleg a személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait egyaránt biztosítani kell, ezért a zárt ülés tartását a törvény szigorú szabályokhoz köti. Zárt ülés csak kivételesen tartható. 

A képviselő-testület a döntéseit nyílt szavazással hozza. A képviselő-testület döntései a rendeletek és a határozatok.