Óvodai beiratkozás

KEDVES  SZÜLŐK!

 

A Mozsgói Óvoda és Konyha Intézmény tájékoztatja az érintett szülőket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre történő óvodai beíratásra az alábbi időpontban kerül sor:

 

A beíratás ideje:

2023. május 2-3-4.

8:00-14:00 közötti időszakban.

 

A beíratás helyszíne:

Óvoda Mozsgó,  Batthyány u. 13.

 ( tel.: 73/ 344 143  valamint 06 20/239 6822)

e-mail:mozsgovi[at]gmail[dot]com

 

Óvodai felvételi kérelem IDE kattintva tölthető le.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2023. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt.

Azok a gyermekek, akik 2023. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, a következő jogszabály alapján vehetők fel az óvodába:

A Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében: „…Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzeten belüli településeken lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

A Mozsgói Óvoda körzetébe tartoznak: vagyis Almáskeresztúr, Csertő, Mozsgó, Szulimán községek közigazgatási területén állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

Az Óvodai Jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP  szükséges, mely letölthető Mozsgó Honlapjáról, vagy személyesen lehet kérni az óvodából.

Óvodánk, amennyiben még szabad férőhellyel rendelkezik,  felveszi azokat a gyerekeket is akiknek lakcíme, tartózkodási helye a körzeten kívül esik.

A beiratkozáshoz a következő iratokat kell bemutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat: születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány vagy útlevél,
  •  lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  •  gyermek nevére kiállított TAJ kártyát,
  • továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén. (Nkt.92.§)
  • a sajátos nevelési igényű gyermek esetében  az óvodába való felvételhez a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Javaslata, Határozata szükséges.
  • ha van ilyen: Hátrányos Helyzet, Halmozottan Hátrányos Helyzet igazolására szolgáló határozat,
  • Gyermekvédelmi Kedvezményről szóló Határozat
  • tartós betegségről szóló igazolás.
  • kitöltött és aláírt felvételi jelentkezési lapok

Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt  utolsó határnapját (május 20) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A beíratáshoz, a hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előzetes telefonos egyeztetés szükséges!

Az óvoda a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe (KIR) a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2023. szeptember 1.

Ha kérdése van, állunk rendelkezésére!

A gyermekek felvételéről az Óvodavezető dönt 2023. május 31-ig és a döntést követően írásban értesíti az érintett szülőt.

Szeretettel várjuk a gyermekeket óvodánkba!

                                                                              

Gulyás Csabáné

intézményvezető