Óvodai beiratkozás

Tájékoztatás az óvodai felvétel rendjéről a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozóan:

 

Kedves Szülők!

 
A veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III. 10.) határozata alapján a 2021/2022-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más eljárásrendben – a személyes kontaktus elkerülése végett – elsősorban elektronikusan (e-mailen) vagy telefonon történik, indokolt esetben személyesen is történhet, előre egyeztetett időpontban.
Az óvoda – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.
 

            A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 2021. ÁPRILIS 19-23.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt.
Azok a gyermekek, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, a következő jogszabály alapján vehetők fel az óvodába:
A Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében: „…Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzeten belüli településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
A Mozsgói Óvoda körzetébe tartoznak: vagyis Almáskeresztúr, Csertő, Mozsgó, Szulimán községek közigazgatási területén állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.
Az Óvodai Jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP  szükséges, mely letölthető Mozsgó Honlapjáról, vagy személyesen lehet kérni az óvodából.
A kitöltött jelentkezési lapot és kért dokumentumok másolatát elektronikus úton kell eljuttatni az óvodába 2021. április 19-23-ig a mozsgovi[at]gmail[dot]com e-mail címre. Ha ez nem lehetséges a jelentkezés telefonon is megtörténhet.
A dokumentumok bemutatása a későbbiekben is lehetséges, a megbeszélt módon és időben.
 

Kérjük, amennyiben lehetséges, az online módot részesítsék előnyben.

 
Személyes jelentkezésre is van lehetőség, előzetesen egyeztetett időpontban a járványügyi szabályok betartásával
A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérjük a személyes jelentkezést választó szülőket, hogy legyenek szívesek betartani az alábbiakat:
 • a gyermek felvételével kapcsolatos óvodai adminisztrációt kérjük, hogy a megfelelő higiéniás feltételek betartása mellett az egyik szülő, vagy gondviselő végezze el
 • az épületben egyszerre egy szülő tartózkodhat a kijelölt helyen
 • a dolgozók védelmében kötelező használni a kihelyezett kézfertőtlenítőt és szájmaszkot
 • jelen helyzetben nincs lehetőség gyermekkel érkezni az óvodai előjegyzésre
 

Óvodánk, amennyiben még szabad férőhellyel rendelkezik felveszi azokat a gyerekeket is:

 • akiknek lakcíme, tartózkodási helye a körzeten kívül esik, ez esetben a Szülők Szándéknyilatkozat kitöltésével jelentkezhetnek felvételre, az óvoda e-mail címére elküldve 2021. április 23-ig.

Másolatban a következő iratokat kell csatolni:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat: születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, gyermek nevére kiállított TAJ kártyát,
 • továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
 • A sajátos nevelési igényű gyermek esetében  az óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, Határozata szükséges.
 • ha van ilyen: Hátrányos Helyzet, Halmozottan Hátrányos Helyzet igazolására szolgáló határozat,
 • Gyermekvédelmi Kedvezményről szóló határozat
 • tartós betegségről szóló igazolás.
Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt  utolsó határnapját (április 23) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
Az gyermekek felvételéről az Óvodavezető dönt 2021. május 7-ig és a döntést követően értesíti az érintett szülőket.
Ha kérdése van, állunk rendelkezésére.
Kérjük, nyilatkozzanak arról, hogy a felvételről szóló határozatot e-mail-en vagy postai úton kérik megküldeni.

Az óvoda címe: 7932 Mozsgó, Batthyány u. 13.

Az óvoda elérhetőségei:

E-mail: mozsgovi[at]gmail[dot]com

Tel.: 0673/344-143,   +36 20/239 6822

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket óvodánkba!

Gulyás Csabáné

óvodavezető

 

Szándék nyilatkozat innen tölthető le.

Óvodai jelentkezésilap innen tölthető le.