Önkormányzat pályázatai

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszköz- és bértámogatás

A közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és közösségszervező foglalkoztatására ismételten beadtuk a pályázatot. 1 fő bérköltségére és számítástechnikai eszközökre és nagy teljesítményű nyomtató beszerzését kívánjuk megvalósítani.

 

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

Sokan jelezték felém, hogy az esti órákban teljes sötétségben van a temető, nem lehet látogatni. Ebből az összegből a temető világítását szeretnénk megoldani.

  

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok korszerűsítésére, fejlesztésére, felújítására, építésére, valamint eszközök beszerzésére irányul. A volt Gesztenyés kocsma épületének felújítására nyújtottuk be igényünket. Az ifjúság számára szeretnénk közösségi helyet kialakítani és terveink szerint ide költözne a konditerem is.

 

Kommunális eszköz beszerzése – rendezett településkép kialakítását segítő eszközök vásárlása

Az új eszköz, a traktor hozzájárul a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, a járdák melletti zöldterületek gondozásához és a település tisztán tartásához.