KÜLDETÉS - CÉLKITŰZÉSEK - JÖVŐKÉP

A decemberi közmeghallgatáson Kovács Zsolt Vilmos polgármester a 2019. év feladatairól, terveiről beszélt:
Azt az időszakot éljük, hogy rengeteg pályázati lehetőség áll a rendelkezésünkre. Igyekszünk minden lehetőséget megragadni. Ezek mögött több évi előkészítő munka, tervezés, ötletelés áll. A pályázatok megírása és benyújtása a következő lépés. A megnyert projektekről az újságon keresztül folyamatosan beszámoltunk.
Jelenleg három nagy pályázatunk van folyamatban: Alsóhegyi- és Jedinka-szőlőhegyi utak rendbe tétele, valamint a sírkápolna felújítása. Ezek nagyságrendileg 120, 10 és 90 Milliós beruházások. Mindhárom pályázat pozitív elbírálásban részesült, most a megvalósításuk folyamatának részleteibe szeretném Önöket beavatni, megmutatva, hogy a megírástól a megvalósításig milyen anomáliákkal találkozunk.
 
Sajnos azzal a problémával szembesültünk, hogy a pályázati kiírás alapján betervezett összegek, az eltelt két-három év után már nem tudják fedezni a megvalósítást. Az aszfalt négyzetméter ára, hogy egy konkrét példát említsek, a másfélszeresére nőtt.  A tervezéskor listaárakkal kell dolgozni, tehát a felültervezés nem lehetséges. Az utak esetében az önrész összege is magas, így azzal a problémával szembesültünk, hogy a betervezett összegnél jóval magasabb összeget kell előteremtenünk. Felkerestem az erdészet vezetőjét és az országgyűlési képviselő urat az Alsóhegyi út támogatása ügyében, ígéretet kaptam az anyagi hozzájárulásra. Reméljük, tavasszal elkezdődhet az útépítés. A Jedinka-szőlőhegyi út esetében olyan problémával találkoztunk, hogy a kiíró szervezetet sokáig nem lehetett elérni, nem tudtunk kérdezni, ügyet intézni. Örömmel mondhatom, hogy az út építésére az előleg már megérkezett.
 
Sokan érdeklődnek, - szívügyüknek érzik a kápolna felújítását -, milyen szakaszban van a pályázat. A támogatói határozatot két évvel ezelőtt már megkaptuk. Mivel a jegyzői lakás kiállító térré való átalakítása is szerepel az összetett pályázatban, a két ingatlan felújítását együtt kell kezelni. Első körben hiba történt a pályázat értékelésében, melyet megfellebbeztünk, és meg is nyertünk. A pozitív határozatra ennek ellenére egy teljes évet kellett várnunk. Tehát mindkét épület felújítására nyertes pályázatunk van. Ennek ellenére mégsem felhőtlen az örömünk. A kiküldött határozatban megjelölt összeg eltér az általunk beadott költségvetéstől. Ez azt jelenti, hogy újabb fellebbezés, újabb bürokrácia, újabb időhúzás. Már fél éve várunk a végleges döntésre. Ebben az esetben csaknem 90 millió a megpályázott összeg, az önerő 10 %. A hatóság újbóli értelmezésében 98 millió forintot nyertünk, és az önerő 36 millió. - Hát számolni tudni kell! Hadd éljek a népmesei hasonlattal: nyertünk is meg nem is, kaptunk is meg nem is. Legalábbis így érezzük.
Ezzel a részletes beszámolóval érzékeltetni szerettem volna, hogy a színfalak mögött tesszük a dolgunkat, képviseljük a moszgóiak érdekeit.
 
Már nyolc éve élvezem az Önök bizalmát. Az eltelt időszakban új üzemeket építettünk, felújítottunk, bölcsödét, gyerekházat hoztunk létre, vágópontot működtetünk. Üzemeltetjük a konyhát, munkát adunk, rendezvényeket szervezünk, és még folytathatnám a sort. Ez a fejlődés nagymértékű szellemi, fizikai és anyagi erőforrást igényelt. Úgy érzem, hogy a befektetett energia meghozta gyümölcsét. Most a folyamatos fenntartás és működtetés időszakát éljük. Higgyék el, ez szintén óriási energiát és összehangolt munkát igényel.
 
 
Községünkbe egyre több fiatal család költözik – a két év alatt 12 ingatlan talált gazdára. Több családdal is beszélgettem, akik a Szigetvár környéki falvak megtekintése után, Mozsgót választották. Hiszen Mozsgó, mint bebizonyítottuk élhető, fejlődő falu. Jó a hírünk a környéken, jó a hangulat, közösségi életünk pezsgő, számos rendezvényünk van, szociális és oktatási ellátottságunk nagyon jó. Megérett a falunk arra, hogy az évekkel ezelőtt megálmodott lakóparkot kialakítsuk. A letelepülők már nem csak használt ingatlan megvásárlásában gondolkodnak, reméljük az építkezési kedv is megindul az egyre magasabb támogatásoknak köszönhetően. 
 
Beszéltem már a közösségi programjaink, kulturális életünk pozitív hatásáról. Az eddig megálmodott rendezvényeinket ebben az évben is megrendezzük. Kitérnék legújabb kezdeményezésünkre, az adventi gyertyagyújtásra. Sokan eljöttek a közös együttlétre, a beszélgetésre; a karácsonyi várakozás érzésének átélésére. Megtisztelő volt számomra a nagy érdeklődés.
 
Köszönet illeti a rendezvényeink szervezésében, lebonyolításban résztvevő személyeket, az egyesületeket. 
Karácsony az ajándékozás időszaka is, 2018-ban is kaptak élelmiszercsomagot a felnőttek és a gyermekek egyaránt. December hónapban kiosztottuk a 440 m3 szociális tűzifa nagy részét. A testület úgy döntött, hogy minden nyugdíjasnak és közfoglalkoztatottnak juttat a tűzifából, hiszen ők szorulnak rá a legjobban.
 
A sportéletünk két meghatározója a labdarúgás és az asztalitenisz. Felnőtt focistáink most nem szerepelnek olyan jól, de a fiatalok lelkesek, jó eredményt értek el az őszi bajnokságban. Ugyancsak jól szerepelnek asztaliteniszezőink, akik szintén megyei szinten győzedelmeskednek.
A sportegyesület két új sportolási lehetőséggel bővült: terepíjász és akadály- és terepfutó szakosztállyal. Mindkét sportágban nemzetközi versenyeket is fognak rendezni Mozsgón. Várják az Önök csatlakozását!
 
A közfoglalkoztatás értékelésekor már a jövő év feladataira is utalnék. A közfoglalkoztatás öt-hat éven keresztül nagyon jól működött. Minden lehetőséget kiaknáztunk. Szükség is volt rá, hiszen olyan nagymértékű volt a munkahelyek hiánya, hogy ezzel tudtunk az itt élőknek segíteni. Jövő évtől a támogatás nagymértékben csökkenni fog.  A közfoglalkoztatottak napján is elmondtam, hogy aki tud, helyezkedjen el. Jelenleg az építőiparban nagy a munkaerőigény. 
 
A kormányzati szándékkal összhangban célunk, hogy értékteremtő munkát végeztessünk. Fontos szerepük van a község életében, hiszen hiába vannak programjaink, össze kell szedni a szemetet, le kell vágni a füvet, ki kell az árkot tisztítani, sorolhatnám. Intézményeink működtetésében is meghatározó a szerepük: fűtés, takarítás, gondozás, konyhai kisegítő munka, karbantartás, hogy csak a legszükségesebbet említsem. Legnagyobb bevételi forrásunk továbbra is a vágópont. Bár nagy a nyomás, hogy szociális szövetkezetté alakítsuk, de amíg engedik, marad ez a foglalkoztatási forma.
 - Gondoljanak csak bele, a bevételből két főt tudnánk csak foglalkoztatni, akkor nem lenne nyereséges. -  Fejlesztést, ingatlan vásárlást már nem enged a munkaügy 2019. évre betervezni.
2019. önkormányzati választás: Ragaszkodom Mozsgóhoz, hiszen mindig is itt éltem, mozsgóinak vallom magamat. Igaz a hír, hogy volt egy megtisztelő felkérésem, de maradok szülőfalumban, az itteniek érdekeit képviselem. A mostani testülettel együttműködve, csapatként dolgozunk. Több érdeket is képviselnek, hiszen van köztünk pedagógus, nyugdíjas, aktív dolgozó, továbbra is szeretnék velük együtt tevékenykedni.
Számítok az Önök támogatására is munkám során, véleményükkel, ötleteikkel, továbbra is bármikor felkereshetnek.
Boldog új évet kívánok erőben, egészségben!
KOVÁCS ZSOLT VILMOS
POLGÁRMESTER