Épített örökségeink

Sokat hallunk arról, hogy Franciaországban, Németországban templomokat bontanak, robbantanak, jobb esetben az épületek más funkciót kapnak.  Magyarországon felkapjuk erre a fejünket, hiszen nem megszokott nálunk, hogy értékeinkről ilyen egyértelmű módon lemondjunk. Persze ne dugjuk homokba fejünket. Ha nem tudjuk épített környezetünket felújítani, megtartani, mennyivel jobb megoldás az, ha hagyjuk lassan pusztulni, - végső soron az épület összedőlése lesz a következménye.

Mozsgón a Batthyány- és Biedermann-családnak köszönhetően értékes épített környezetet örököltünk. A római katolikus templom a 18. század közepén épült, jelenleg műemlékvédelem alatt áll. Statikailag szükséges a megerősítése, erre az egyház 40 millió forintot nyert. Mi, mozsgóiak nagyon szeretnénk, ha nem tűnne el, viszont az egyház szemszögéből nézve: kilenc-tíz hívő részére megőrizni egy templomot nem biztos, hogy érdemes. A Biedermann-kastély jelenleg megyei tulajdonban áll; szociális hasznosításának köszönhetően – ha nem is teljesen eredeti formájában -, de megmaradhatott, falai még mindig a múltról mesélnek. Folytatva a sort: egyre többen keresik fel a Biedermann-sírkápolnát, érdeklődnek a család életéről, a kápolna történetéről. (Közösségek hete programhoz kapcsolódóan pénteken ismét megnézhetik az érdeklődők.) Képzeletbeli utazásunkat folytassuk a magtár épületéhez. Tudták, hogy a Batthyány-család építtette a 18. század végén? A család Siklóson ugyanilyent készíttetett, de azt már lebontották. A mozsgói műemlékvédelem alatt áll, mint a templomunk. A tsz időszakában mezőgazdasági célra használták, így sokan ismerik belső tereit, az emeleteket a pincétől a padlásig. Agrártörténeti bemutatóhely. A magántulajdonban álló épület engedéllyel látogatható.

 

 

„A házak önmagukban csak a szakembereknek érdekesek. Attól érezzük magunkénak, ha emlékeket köthetünk hozzá.  Megnézzük a diósgyőri várat Nagy Lajos miatt, Sárospatakot a Rákócziakért, Visegrádot Mátyás királyra emlékezve. Az épített múlt egy közösség számára annyiban érdekes, amennyiben kapcsolható hozzá valami; személy, esemény, emlék. Egy épület akkor válik emlékké, ha általa ellátunk a múltba, meglátjuk az embert, a közösséget, akiért az építmény létezett.” (Déry Attila: Néhány pont épített örökségünkről).

Személyes kötödésünk tartja életben ezeket az épületeket. Az újság hasábjain keresztül igyekszünk megosztani történetüket; írásaink nagyon kedveltek. Többször vállalkoztunk már arra is, hogy megmutassuk értékeinket „Mozsgói séták” elnevezéssel, ezeket folytatjuk. Célunk, hogy tudatosuljon bennünk és gyermekeinkben, mennyire fontos megőrizni múltunkat. Fontos, hogy megértsük, megértsék miért jó érzés a régi falak között sétálni, hiszen itt élték mindennapjaikat őseink, és van valami személyes sugallatuk, varázsuk ezeknek az épített örökségeknek.

Közösségünk saját értékeinek védelme érdekében újabb lépést tettünk. A templom melletti Hősök terén álló világháborús emlékművet újíttatta fel Mozsgó Község Önkormányzata. Az emlékmű 1934. évben épült. Akkoriban az alapozásnál még nem vasbetont használtak, az építmény téglán állt. A lábazatot sem töltötték ki, a belseje üreges volt. Ugyan a 90-es években, amikor felkerültek rá a II. világháborús hősök nevei, megtörtént az emlékmű tisztítása, állagmegóvása, de állapota mára megromlott. Az emlékmű süllyedni kezdett, az alapozás, lábazat megrokkant, töredezetté vált.

Az önkormányzat 800.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságtól a felújításra. A munkálatokat helyi vállalkozó, Orbán Ferenc végezte el.

A talapzatot megerősítették, vasbeton alapot kapott. A fehér márványtáblák helyett, melyeken az I. és II. világháborús hősök nevei szerepelnek a tartósabb impala gránitból újakat készíttettünk. Az emlékmű felszíne töredezett volt, ezt csiszolással javították ki. Az emlékműhöz 12 méter hosszan járda vezet, ezt feltörték, és helyette a magasabb minőséget képviselő viakolor lapból járdát készített a vállalkozó. A munkálatokat a parkosítással folytatja az önkormányzat.

A fotókon a II. világháború áldozatainak névsora látható a felújítás előtt 2014-ben és most.

Reméljük a jövő nemzedékére tudjuk hagyni a hőseinknek állított emlékművet, ezáltal megőrizve történelmünk egy részét.

  

A fotókon a II. világháború áldozatainak névsora látható a felújítás előtt 2014-ben és most.Továbbra is figyelemmel kísérjük emlékeinket, és beavatkozunk értékeink védelmében.  

 

 

 

 

 

Kérjük, segítse észrevételeivel munkánkat!                                                                            Puskásné Horváth Éva