ELKÉSZÜLT A VÁGÓPONT

Elkészült a vágópont

A község legnagyobb beruházása a vágópont, elkészült. Az üzem engedélyeztetése három lépcsőben történik. A hivatalos használatba vételi engedélyt már november hónapban megkaptuk, az ideiglenes működési engedélyt szintén  kiadta a megyei hivatal. A törvényi előírás alapján a folyamatos működést fogják a harmadik körben vizsgálni, akkor kapjuk meg a végleges működési engedélyt. A 2015. évben lesz a működés kialakítása.

A vágópont mellett készült el a sertéshizlalda, ahol a megtermelt takarmánnyal fogjuk a sertéseket hizlalni. Cél az évenkénti 80-100 db sertés hizlalása, majd ezt követően vágása. A hússal az iskolai konyhát fogjuk ellátni. Távlati cél egy húsbolt kialakítása, ahol a lakosság is friss, ellenőrzött minőségű húshoz jutna a piaci ár alatt. Itt szeretném kiemelni, hogy köszönet illeti a közmunkásokat,  és mindazokat, akik részesei voltak a  40 milliós értékű beruházás megvalósításáért. További Képek